Rekonstrukce domů

Archív kategorií: Zateplení

Zateplení střechy

Ideální volbou pro zateplení střechy jsou izolační desky. Jejich tloušťka se liší podle potřeby. Tyto desky stačí pouze vtlačit mezi krokve a díky pružnosti těchto desek dojde k jejich udržení mezi krokvemi. Není tedy potřeba je nijak zvlášť speciálně upravovat. Pokud bude potřeba další izolace, můžete ji umístit na rošty pod krokve.

Před tím než si začnete vybírat zateplení je potřeba vzít v potaz materiál a vlastnosti, které má střešní krytina. Na místech, kde by mohlo dojít k úniku vlhkosti z podstřeší se může izolace vložit přímo pod střechu a můžete s ní vyplnit celý prostor mezi krokvemi. Pro jistotu, aby nedošlo ke zvlhnutí samotné izolace se ještě může vložit difúzní pojistná fólie, která propouští vlhkost pouze jedním směrem.

Pokud je však střešní krytina z materiálu, který není dostatečně prodyšný je nutné celou konstrukci odvětrávat. Tohoto výsledku docílíte pokud budete na střechu instalovat izolaci s malou vzduchovou mezerou, asi čtyři až pět centimetrů. Tato mezera se musí dát větrat. Do dolních částí střechy se tedy musí volně dostávat okolní vzduch. Konečnou částí je obložení podhledové strany zateplovacími deskami a nakonec se obloží palubkami. Následně se přidají ještě plastové šablony a sádrokarton.

U starých domů a chat, kde se podkrovní prostory neobývají je dobré zateplit také podlahu v podkroví. Podlaha může být vytvořena prkennými záklopy, které se přibíjí na nosné trámy. V jistých případech se může ne horní vrstvu umístit i hliněná mazanina.

Vložil Zateplení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení podkroví

Pokud se chystáte využívat podkrovní prostory k bydlení, budete je muset nejprve patřičně izolovat. Zateplení nad krokve je velmi dobrou volbou. Systém zateplení nad krokvemi musí splňovat nejen parametry na izolaci, ale musí splňovat parametry i na parotěsnost, větrotěsnost a zvukotěsnost. Těchto parametrů dosáhnete slepením několika fólií. Tyto fólie se k sobě musí lepit speciální lepící páskou. Čím více vrstev bude tato rekonstrukce mít, tím se zvyšuje i její nedokonalost.

Podle ČSN je určena tepelná hodnota součinitele prostupu tepla pro šikmou střešní konstrukci, která má sklon 45 stupňů je U ≤ 0,24 W/m2.K. Nadkrokevní zateplení má řadu výhod. Hlavní výhodou je to, že vnitřní prostor zůstane zachován. Do podhledu se nemusí již dále zasahovat. Díky této metodě dojde k velké eliminaci toho, že krokve budou působit jako tepelné mosty. Dojde také ke snížení možného vzniku kondenzace. Další výhodou je rychlá montáž systému. Také Vám odpadnou starosti jak uchytit sádrokartonové rošty.

Navíc nedojde k průrazu průrazu paraobrzdy při kotvení vlastních roštů. Díky tomu zůstane snížené riziko vzniku vlhkosti. Tato metoda je velmi jednoduchá a budou tak eliminovány případné stavební chyby v konstrukci.

Vložil Zateplení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení oken

Vzhledem k tomu, že stále roste cena energii, které k životu jednoduše potřebujeme, je vhodné investovat do zateplení, které snižuje ztráty energie. Jednou z věci, která se zatepluje jsou i okna. Hlavní požadavky na zateplení je na snížení ztráty v zimě, na snížení prostupu tepla v létě, na odhlučnění a třeba i na ochranu proti zlodějům.

Nejvíce problémovou částí jsou otvorové výplně, hlavně tedy okna. Jedním z řešení je instalace nových oken, která jsou však drahá. Finančně úspornější a dobrým řešením je výměna pouze skel. Sklo tvoří 85 procent povrchu otvorových výplní. Nejvíce tepla tedy uniká přes okno. Vkládají se speciální skleněné desky, které mají izolační vlastnosti.

Tuto změnu provedete bez náročných stavebních úprav. Navíc nebudete poté muset uklízet. Na výměnu nepotřebujete stavební povolení a vše je hotovo velmi rychle. Během výměny není narušen provoz místnosti, kde se okna právě vyměňují. Tato změna je vhodná i pro historické budovy, protože nedojde ke změně vzhledu objektu.

Jako výsledek získáte velké snížení tepelných ztrát. Dokonce se z 95ti procent zbavíte vzniku kondenzace na skle. Cena za tuto celou úpravu je asi čtvrtinová než při výměně celých oken.

Vložil Zateplení | Štítek , , , | Zanechat komentář