Rekonstrukce domů

Archív kategorií: Zateplení stropu a půdy

Zateplení stropu

Teplo unikající stropy místností, které jsou vytápěné je poměrně velký. Proto se všeobecně všude dočtete, že vytápění je vhodné. Součástí této izolace musí být i parozábrana.

Parozábrana slouží jako hydroizolační fólie, která zabraňuje prostupu vodní páry. Při instalaci takové zábrany musíte postupovat podle jistých postupů, které zamezují vzniku jiných problému spojených s instalací parozábrany.  Běžným řešením je instalace parozábrany pod trámy nebo rošt, které tvoří strop. Parozábrana funguje tak, že všechna vyprodukovaná pára při dýchání, žehlení, sušení prádla a vaření, nepronikne zábranou a zůstane v obytné části místnosti, odkud se dostane při větrání.

Pokud by zábrana nebyla instalována dojde k procházení vodní páry do izolační konstrukce a zde po dosažení rosného bou její kondenzace. Aplikace parozábranných fólií se může projevit ve snížení výšky místnosti v případě, že bude vybavena sádrokartonovými deskami. Aplikovat se mohou také polystyrenové desky, vhodnější jsou však desky z minerálních vláken nebo samotná minerální vlna. Méně pracná je instalace foukáné izolace, která je z celulózových vláken.

Vložil Zateplení stropu a půdy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení půdy

Zateplení půdy je velmi důležité. Pokud není půda obývaná dochází k velkým tepelným ztrátám přes strop místnosti pod půdou. Tloušťka izolace vychází z požadavků podle ČSN. Norma je stanovujícím kritériem pro doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Pokud se bavíme o součiniteli stropu, pak čím nižší hodnotu materiál má, tím lepší jsou jeho izolační vlastnosti.

Pod nevytápěnou půdou se požaduje součinitel prostupnosti tepla U= 0,3 W/m2.K. Doporučená hodnota je však ještě o jednu desetinu menší. Do výpočtu součinitele ze započítává i skladba stropu.

Pokládání na dřevěné stropní plochy se příliš nedoporučuje. Je to materiál, který ozavře průstup vodním parám. Tím pádem bude docházet ve srážení vodních par a vzniku vlhkosti mezi stropem a izolací. Následné bude vlhnout i okolní zdivo. Pokud tomuto chceme zabránit, musela by se umístit kvalitní parozábrana. Nejlépe úplně parotěsná. Nejlepší volbou jsou paropropustné rohože, které jsou vyrobeny z minerální vaty a nebo kamenné vlny.

Tyto vrstvy se pokládají na podlahu shora. Shora na tuto vrstvu nesmí přijít žádná folie, která by měla efekt parozábrany. Důležité je zajistit také dobré provětrání půdy.

Vložil Zateplení stropu a půdy | Štítek , , , | Zanechat komentář