Rekonstrukce domů

Archív kategorií: Zelená úsporám

Dotace Zelená úsporám

Pokud jste někdy dřívě uvažovali o úspornějším provozu Vašeho bytu nebo rodinného domku, tak teď je ta pravá chvíle pustit se do realizace. V současné době, konkrétně tedy od dvanáctého srpna, byl opět obnoven program Zelená úsporám, přičemž tentokrát nese název Nová zelená úsporám.

První část tohoto programu bude běžet zhruba do listopadu tohoto roku, přičemž v tento čas se také začnou vyplácet první dotace. Pokud byste tento první termín náhodou nestihli, tak určitě nezoufejte a počkejte si na další, který začíná s rokem 2014. Je nasnadě také říct, že tato první výzva, která běží tento rok, je určena pouze pro stavebníky a vlastníky rodinných domů.

Pokud jste tedy majitel bytové domu a uvažujete nad podání žádosti o dotaci, tak počkejte na další výzvu, která bude příští rok. Celkový rozpočet pro první výzvu je jedna miliarda korun, takže určitě neváhejte, neboť se může stát, že se ani nenadějete a tyto zdánlivě veliké peníze budou již rozdány. Podíváme se nyní také, na jaké „oblasti“ se první výzva zaměřuje.

  • Efektivní využívání energetických zdrojů.
  • Výstavba rodinných domků, které by měly mít velice nízkou energetickou náročnost.
  • Snižování náročnosti energie u stávajících rodinných domků.
  • Podpora na zajištění a přípravu realizace podporovaných opatření
  • Pokud budete tyto vybraná zabezpečení kombinovat, tak dostanete samozřejmě taky bonus

Ukončení celé výzvy může probíhat podle dvou scénářů. Tím prvním je samozřejmě vyčerpání celé jedné miliardy a druhým je šibeniční termín, který je tedy nastaven na dvacátého devátého listopadu 2013.

Nyní se podíváme, jak vlastně podat žádost o dostaci na tento program. V prvé řadě si musíte nechat zpracovat odborný posudek, který může vypracovat pouze certifikovaný odborník. Tento posudek má dvě části. Jedná se o energetický posudek samotný a také o projektovou dokumentaci. Další věcí je, žemusíte projednat Váš záměr s příslušným stavitelským úřadem.

Ten by mohl mít nějaké výtky a připomínky, které budete muset opět projednat s příslušným odborníkem a zakomponovat do energetického posudky, který případně musíte upravit.

Vložil Zelená úsporám | Štítek , , , , | Zanechat komentář

Dotace Zelená úsporám 2013

Nejprve si povíme něco o samotném programu Zelená úsporám. Jedná se o opravdu poměrně rozsáhlý program, který spravuje Státní fond životního prostředí a funguje pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Jeho základním statutem je poskytování dotací pro energetické úspory.

Tento program musí být samozřejmě také z něčeho financován, těžko by na něj šli v dnešní době peníze ze státního rozpočtu.

Prostředky pro financování jsou tedy získávány především z prodeje emisních povolenek, které povolují vypouštět skleníkové plyny do ovzduší, přičemž vše je upraveno dle Kjótského protokolu.

Kjótský protokol byl dojednán roku 1997 v japonském městě Kjóto. Čeho se tedy tento program zejména týká nebo kdy jej můžete využít? Vše by mělo vést k energetickým úsporám při stavbě nebo rekonstrukci bytových nebo rodinných domů. Konkrétně byste tedy měli dostat dotace (nevratné) na věci jako například výměnu oken, zateplení domů, pořízení rekuperace tepla, pořízení nového pasivního domu nebo pokud budete třeba chtít vyměnit neekologický zdroj teplé vody či vytápění za ekologický.

Mezi tyto ekologické zdroje pak patří například tepelná čerpadla, solární konektory nebo kotle na biomasu. Poprvé byl tento program v České republice vyhlášen v období mezi 22. dubnem 2009 a 31. prosincem 2012. Pro zajímavost bylo tenkrát u nás přijato zhruba sedmdesát pět tisíc žádostí, přičemž schváleno bylo nakonec něco kolem čtyřiceti tisíc žádostí celkově zhruba za deset miliard.

Tento rok byl program Zelená úsporám nastartován nanovo, a to konkrétně na začátku srpna. To znamená, že již můžete v klidu žádat o schválení dotací. První vyplácení dotací je naplánováno zhruba na letošní podzim.

Vložil Zelená úsporám | Štítek , , , , | Zanechat komentář