Rekonstrukce domů

Měsíční archív: Červenec 2011

Dotace na zateplení domu

O dotaci na zateplení domu mohli žádat fyzické osoby, kdy bylo určení pouze pro využití domácnosti. Dále mohli žádat i společenství vlastníků a bytových jednotek. O dotaci mohli tedy požádat i bytová družstva. O dotaci mohli požádat i sami města, včetně městských částí. Další možnost požádat o dotace měli i podnikatelské subjekty. Samozřejmě i další právnické osoby. Na podání dotace sloužil formulář, který jste měli možnost získat na krajských pracovištích nebo na některých pobočkách prověřených bank. Formulář jste mohli získat v době od 22. dubna 2009. Formuláře tedy byly k dostání na krajských pracovištích státního fondu životního prostředí České republiky.

Na tomto místě museli o dotaci žádat lidé za účelem podpory bytového domu. Dále jste mohli formuláře najít i na pobočkách prověřených bank. Tyto banky také jako součást nabízí poskytování úvěru, který slouží na platbu zbývající části celkové investice. Současný stav s dotacemi je však jiný. Došlo k pozastavení programu a v současné době je zastaven na celý tento rok. Dochází k vyhodnocení žádostí, které stihly přijít v termínu před uzavřením programu zelená úsporám. Situace jak to bude s dotacemi z programu zelená úsporám je zatím nejasná.

Mnoho odborníků zastává názor, že další dotace po vyplacení současných již nebudou vypláceny. Vláda celkem vyplatila na tyto dotace asi 19 miliard korun. Původně bylo vymezeno jen 10 miliard. Lidé, kteří tuto dotaci dostali, mohli ušetřit sta tisíce korun na zateplení domu.

Vložil Dotace na zateplení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Dotace na zateplení rodinných domů

Vzhledem k velkému zájmu o program zelená úsporám bylo zveřejněno rozhodnutí, že pro letošní rok jsou dotace zastaveny. Tato zpráva však byla poté dementována. Prioritní je vyplacení zbylých dotací z loňského roku, až poté se budou vyhodnocovat letošní žádosti.

Následně byly vydány další informace ze státního fondu pro životní prostředí o tom, že o dotačním programu bude jasno na přelomu měsíců března a dubna. V současné době tedy záleží pouze na termínu, kdy jste podali žádost o dotaci. Pokud jste poslali žádost o dotaci v posledním týdnu, kdy byly žádosti uzavřeny, pak si ještě nějakou dobu počkáte na rozhodnutí o udělení dotace.

Tento program je nyní řešen i novým ministrem životního prostředí, který je v úřadu od poloviny ledna. Poslední informace hovoří o tom, že program má velké problémy s manažerským zvládnutí celého projektu. Nařídil tedy vypracovat podrobný audit, který bude muset důkladně prověřit všechny dokumenty, která mají nějakou souvislost s programem zelená úsporám. Dalším cílem nového ministra je definice řešení, které bude vhodně a spravedlivě rozdělovat peníze v tomto programu. Jde asi o částku devatenácti miliard korun.

Přesto již mnoho lidí dostalo tučné dotace na nové zateplení domu. Oficiální zprávy hovoří o tom, že můžete získat až 250 tisíc korun na zateplení domu. Přesto však existuje mnoho skeptiků, někteří stále přibývají, kteří věří, že bude program zelená úsporám ukončen. Další konkrétní informace najdete na oficiálních stránkách ministerstva životního prostředí.

Vložil Dotace na zateplení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení střechy

Ideální volbou pro zateplení střechy jsou izolační desky. Jejich tloušťka se liší podle potřeby. Tyto desky stačí pouze vtlačit mezi krokve a díky pružnosti těchto desek dojde k jejich udržení mezi krokvemi. Není tedy potřeba je nijak zvlášť speciálně upravovat. Pokud bude potřeba další izolace, můžete ji umístit na rošty pod krokve.

Před tím než si začnete vybírat zateplení je potřeba vzít v potaz materiál a vlastnosti, které má střešní krytina. Na místech, kde by mohlo dojít k úniku vlhkosti z podstřeší se může izolace vložit přímo pod střechu a můžete s ní vyplnit celý prostor mezi krokvemi. Pro jistotu, aby nedošlo ke zvlhnutí samotné izolace se ještě může vložit difúzní pojistná fólie, která propouští vlhkost pouze jedním směrem.

Pokud je však střešní krytina z materiálu, který není dostatečně prodyšný je nutné celou konstrukci odvětrávat. Tohoto výsledku docílíte pokud budete na střechu instalovat izolaci s malou vzduchovou mezerou, asi čtyři až pět centimetrů. Tato mezera se musí dát větrat. Do dolních částí střechy se tedy musí volně dostávat okolní vzduch. Konečnou částí je obložení podhledové strany zateplovacími deskami a nakonec se obloží palubkami. Následně se přidají ještě plastové šablony a sádrokarton.

U starých domů a chat, kde se podkrovní prostory neobývají je dobré zateplit také podlahu v podkroví. Podlaha může být vytvořena prkennými záklopy, které se přibíjí na nosné trámy. V jistých případech se může ne horní vrstvu umístit i hliněná mazanina.

Vložil Zateplení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení stropu

Teplo unikající stropy místností, které jsou vytápěné je poměrně velký. Proto se všeobecně všude dočtete, že vytápění je vhodné. Součástí této izolace musí být i parozábrana.

Parozábrana slouží jako hydroizolační fólie, která zabraňuje prostupu vodní páry. Při instalaci takové zábrany musíte postupovat podle jistých postupů, které zamezují vzniku jiných problému spojených s instalací parozábrany.  Běžným řešením je instalace parozábrany pod trámy nebo rošt, které tvoří strop. Parozábrana funguje tak, že všechna vyprodukovaná pára při dýchání, žehlení, sušení prádla a vaření, nepronikne zábranou a zůstane v obytné části místnosti, odkud se dostane při větrání.

Pokud by zábrana nebyla instalována dojde k procházení vodní páry do izolační konstrukce a zde po dosažení rosného bou její kondenzace. Aplikace parozábranných fólií se může projevit ve snížení výšky místnosti v případě, že bude vybavena sádrokartonovými deskami. Aplikovat se mohou také polystyrenové desky, vhodnější jsou však desky z minerálních vláken nebo samotná minerální vlna. Méně pracná je instalace foukáné izolace, která je z celulózových vláken.

Vložil Zateplení stropu a půdy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení podkroví

Pokud se chystáte využívat podkrovní prostory k bydlení, budete je muset nejprve patřičně izolovat. Zateplení nad krokve je velmi dobrou volbou. Systém zateplení nad krokvemi musí splňovat nejen parametry na izolaci, ale musí splňovat parametry i na parotěsnost, větrotěsnost a zvukotěsnost. Těchto parametrů dosáhnete slepením několika fólií. Tyto fólie se k sobě musí lepit speciální lepící páskou. Čím více vrstev bude tato rekonstrukce mít, tím se zvyšuje i její nedokonalost.

Podle ČSN je určena tepelná hodnota součinitele prostupu tepla pro šikmou střešní konstrukci, která má sklon 45 stupňů je U ≤ 0,24 W/m2.K. Nadkrokevní zateplení má řadu výhod. Hlavní výhodou je to, že vnitřní prostor zůstane zachován. Do podhledu se nemusí již dále zasahovat. Díky této metodě dojde k velké eliminaci toho, že krokve budou působit jako tepelné mosty. Dojde také ke snížení možného vzniku kondenzace. Další výhodou je rychlá montáž systému. Také Vám odpadnou starosti jak uchytit sádrokartonové rošty.

Navíc nedojde k průrazu průrazu paraobrzdy při kotvení vlastních roštů. Díky tomu zůstane snížené riziko vzniku vlhkosti. Tato metoda je velmi jednoduchá a budou tak eliminovány případné stavební chyby v konstrukci.

Vložil Zateplení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení panelových domů

V poslední době jste se jistě setkali a nebo dokonce sami potřebujete zateplení panelového domu. Díky tomuto zateplení dojde k minimalizaci tepelných ztrát v zimě a také nebude absorbováno tak velké množství tepla v létě. Izolace musí provézt důkladně. Na zateplení se běžně používají vrstvy o tloušťce deset až čtrnáct centimetrů.

Dokonce existují zateplovací vrstvy o tloušťce šestnáct až dvacet centimetrů. Cenu se však nijak zásadně nezvedne, protože samotná tepelné izolace není nejdražší položkou zateplovacích systémů. Mnohem dražší položky celé přestavby jsou za omítnutí a stavbu lešení. Větší vrstva izolace než dvacet centimetrů ztrácí smysl. Úspora s každým dalším centimetre je již pouze minimální. Cenu kotvení je s rostoucí tloušťkou izolace čím dál vyšší. Pokud chcete mít přesně vypočítanou vrstvu izolace, budete si muset nechat udělat audit. Aby celý kontaktní systém zateplení fungoval dobře je potřeba jej kvalitně lepit a ukotvovat. Navíc se musí předcházet i nadměrné kondenzaci v konstrukci.

Tuto kondenzaci je možné eliminovat pomocí parotěsnící vrstvy. Tato vrstva však musí být zakryta sádrokartonovou a nebo OSB deskou. Navíc vnější zateplení má větší účinky, než zateplení vnitřní. Hlavním důvodem je lepší izolace tepelných mostů.

Vložil Zateplení domů | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení půdy

Zateplení půdy je velmi důležité. Pokud není půda obývaná dochází k velkým tepelným ztrátám přes strop místnosti pod půdou. Tloušťka izolace vychází z požadavků podle ČSN. Norma je stanovujícím kritériem pro doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Pokud se bavíme o součiniteli stropu, pak čím nižší hodnotu materiál má, tím lepší jsou jeho izolační vlastnosti.

Pod nevytápěnou půdou se požaduje součinitel prostupnosti tepla U= 0,3 W/m2.K. Doporučená hodnota je však ještě o jednu desetinu menší. Do výpočtu součinitele ze započítává i skladba stropu.

Pokládání na dřevěné stropní plochy se příliš nedoporučuje. Je to materiál, který ozavře průstup vodním parám. Tím pádem bude docházet ve srážení vodních par a vzniku vlhkosti mezi stropem a izolací. Následné bude vlhnout i okolní zdivo. Pokud tomuto chceme zabránit, musela by se umístit kvalitní parozábrana. Nejlépe úplně parotěsná. Nejlepší volbou jsou paropropustné rohože, které jsou vyrobeny z minerální vaty a nebo kamenné vlny.

Tyto vrstvy se pokládají na podlahu shora. Shora na tuto vrstvu nesmí přijít žádná folie, která by měla efekt parozábrany. Důležité je zajistit také dobré provětrání půdy.

Vložil Zateplení stropu a půdy | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení oken

Vzhledem k tomu, že stále roste cena energii, které k životu jednoduše potřebujeme, je vhodné investovat do zateplení, které snižuje ztráty energie. Jednou z věci, která se zatepluje jsou i okna. Hlavní požadavky na zateplení je na snížení ztráty v zimě, na snížení prostupu tepla v létě, na odhlučnění a třeba i na ochranu proti zlodějům.

Nejvíce problémovou částí jsou otvorové výplně, hlavně tedy okna. Jedním z řešení je instalace nových oken, která jsou však drahá. Finančně úspornější a dobrým řešením je výměna pouze skel. Sklo tvoří 85 procent povrchu otvorových výplní. Nejvíce tepla tedy uniká přes okno. Vkládají se speciální skleněné desky, které mají izolační vlastnosti.

Tuto změnu provedete bez náročných stavebních úprav. Navíc nebudete poté muset uklízet. Na výměnu nepotřebujete stavební povolení a vše je hotovo velmi rychle. Během výměny není narušen provoz místnosti, kde se okna právě vyměňují. Tato změna je vhodná i pro historické budovy, protože nedojde ke změně vzhledu objektu.

Jako výsledek získáte velké snížení tepelných ztrát. Dokonce se z 95ti procent zbavíte vzniku kondenzace na skle. Cena za tuto celou úpravu je asi čtvrtinová než při výměně celých oken.

Vložil Zateplení | Štítek , , , | Zanechat komentář

Zateplení polystyrenem

Zateplení polystyrenem se používá na zateplení fasád. Tato izolace má několik důležitých vrstev. Na podklad, tedy zdivo či panel je nutné nanést lepící tmel. Na něj se lepí samotný izolační polystyren. Polystyren je nutné připevnit ještě hmoždinkami, aby byla jistota, že bude pevně držet a neodlepí se. Na polystyren je potřeba nanést stěrka, která vše vyztuží. Na stěrku se umísťuje armovací tkanina, na ní je umístěn podkladní nátěr.

Nahoru přichází samotná omítka. Jako poslední krok se dělá finální povrchová úprava a nakonec se aplikuje fasádní barva. Aby se minimalizovaly tepelné ztráty je potřeba izolovat i oblast soklu a perimetru. Perimetr je část fasády, která se nachází pod úrovní terénu. Pokud chcete aby zateplení bylo opravdu kvalitní, musíte použít izolační desku z extrudovaného polystyrenu, které je určena pro styk se zeminou. Kolem dveří a oken se používají kašírované lišty, které jsou vyrobeny v PVC a hliníkových materiálů.

Aby bylo zateplení kvalitní, musí nános kontaktního systému probíhat v přijatelných klimatických podmínkách. Lepení polystyrenu je přípustné do teploty nula stupňů Celsia. Pokud je teplota nižší nelepí se. Maximální teploty pro aplikaci se doporučují do dvaceti pěti stupňů Celsia. Počet hmoždinek, které upevňují polystyren je dán podle tloušťky polystyrenové vrstvy.

Vložil Zateplení domů | Štítek , , , | Zanechat komentář