Rekonstrukce domů

Archív štítků: Izolace půdy

Zateplení půdy

Zateplení půdy je velmi důležité. Pokud není půda obývaná dochází k velkým tepelným ztrátám přes strop místnosti pod půdou. Tloušťka izolace vychází z požadavků podle ČSN. Norma je stanovujícím kritériem pro doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Pokud se bavíme o součiniteli stropu, pak čím nižší hodnotu materiál má, tím lepší jsou jeho izolační vlastnosti.

Pod nevytápěnou půdou se požaduje součinitel prostupnosti tepla U= 0,3 W/m2.K. Doporučená hodnota je však ještě o jednu desetinu menší. Do výpočtu součinitele ze započítává i skladba stropu.

Pokládání na dřevěné stropní plochy se příliš nedoporučuje. Je to materiál, který ozavře průstup vodním parám. Tím pádem bude docházet ve srážení vodních par a vzniku vlhkosti mezi stropem a izolací. Následné bude vlhnout i okolní zdivo. Pokud tomuto chceme zabránit, musela by se umístit kvalitní parozábrana. Nejlépe úplně parotěsná. Nejlepší volbou jsou paropropustné rohože, které jsou vyrobeny z minerální vaty a nebo kamenné vlny.

Tyto vrstvy se pokládají na podlahu shora. Shora na tuto vrstvu nesmí přijít žádná folie, která by měla efekt parozábrany. Důležité je zajistit také dobré provětrání půdy.

Vložil Zateplení stropu a půdy | Štítek , , , | Zanechat komentář