Rekonstrukce domů

Zateplení podkroví

Pokud se chystáte využívat podkrovní prostory k bydlení, budete je muset nejprve patřičně izolovat. Zateplení nad krokve je velmi dobrou volbou. Systém zateplení nad krokvemi musí splňovat nejen parametry na izolaci, ale musí splňovat parametry i na parotěsnost, větrotěsnost a zvukotěsnost. Těchto parametrů dosáhnete slepením několika fólií. Tyto fólie se k sobě musí lepit speciální lepící páskou. Čím více vrstev bude tato rekonstrukce mít, tím se zvyšuje i její nedokonalost.

Podle ČSN je určena tepelná hodnota součinitele prostupu tepla pro šikmou střešní konstrukci, která má sklon 45 stupňů je U ≤ 0,24 W/m2.K. Nadkrokevní zateplení má řadu výhod. Hlavní výhodou je to, že vnitřní prostor zůstane zachován. Do podhledu se nemusí již dále zasahovat. Díky této metodě dojde k velké eliminaci toho, že krokve budou působit jako tepelné mosty. Dojde také ke snížení možného vzniku kondenzace. Další výhodou je rychlá montáž systému. Také Vám odpadnou starosti jak uchytit sádrokartonové rošty.

Navíc nedojde k průrazu průrazu paraobrzdy při kotvení vlastních roštů. Díky tomu zůstane snížené riziko vzniku vlhkosti. Tato metoda je velmi jednoduchá a budou tak eliminovány případné stavební chyby v konstrukci.

Mohlo by vás zajímat:


Tento záznam byl zaslán Zateplení a označen , , , . Záložka je zde.

Komentáře jsou uzavřeny.